Bærug, Jan Richard

Bærug, Jan Richard

Flere bilder

Bærug, Jan Richard
Jan Richard Bærug er født i Brunlanes i Norge. Doktorgradsstudent innenfor media og kommunikasjon ved Universitetet i Tartu, Estland. Har tidligere ledet Nordisk Ministerråds infor- masjonskontor i Rīga, Latvia, vært med på å opprette Høyskolen i Vidzeme i nordre Latvia og har i mange år arbeidet innenfor reiseliv i Skandinavia og Baltikum.
Pressefoto:
jpgRichard på skitur(4.74 MB )Last ned
jpgRichard med bøtter i fjellbygda Tsææn i Svaneti(1.11 MB )Last ned
jpgSjakå og Richard utenfor hotell før en mindre skitur på høsten(6.99 MB )Last ned