Dahl, Bjørn

Dahl, Bjørn

Flere bilder

Dahl, Bjørn
Bjørn Dahl har levd et spennende liv som han ønsket å dele med etterslekten. Han ga derfor ut boken "Mitt liv" på Forglemmegei forlag i 2015. Boken er ikke i vanlig salg, men kan eventuelt skaffes ved henvendelse direkte til forfatteren.