Gaustad, Einar

Gaustad, Einar

Flere bilder

Gaustad, Einar
Einar Gaustad har et langt og variert yrkesliv bak seg. Han jobbet i mange år som sjåfør, industriarbeider, plateprater, sosialsjef og personalsjef, før han avsluttet yrkeskarrieren med tjue år som rådmann, i henholdsvis Sørum, Larvik og Asker kommune. Han ga ut "Den lille refleksjonsboka", på Lyst forlag høsten 2014.