Samuelsen, Esther

Samuelsen, Esther

Flere bilder

Samuelsen, Esther
Esther Samuelsen ( født 1937) vokste opp på Fyn i Danmark, men er i dag bosatt i Sandefjord. Hun har gjennom mange år skrevet dikt og refleksjoner fra hverdagen, og reist rundt og lest disse i diverse sammenhenger. Hun har utgitt boken "Tilbakeblikk" på Lyst forlag, og boken "Liten og sterk" på Forglemmegeiforlag. Begge bøkene har hun både skrevet og illustrert selv.