Snartland, Gunnar

Snartland, Gunnar

Flere bilder

Snartland, Gunnar
Gunnar Snartland dro på hvalfangst som 16-åring i 1953. "Alene med tankene", utgitt på Forglemmegei Forlag er en selvbiografisk roman, bygget på hans historie. Senere utdannet han seg til tannlege, og etter endt karriere som tannlege i min barndomsby, Skien, flyttet han til Jarlsø i Tønsberg, der han bor i dag.