Sandberg, Jørgen

Sandberg, Jørgen

Flere bilder

Sandberg, Jørgen
Jørgen Sandberg (1952) har tidligere gitt ut 12 bøker. Sandberg skriver prosa, dikt, aforismer, samt historiske tekster på lokalt, regionalt som nasjonalt plan. Forfatteren har tidligere arbeidet som kulturminneregistrator og bokselger. Han har også vært frilansskribent for lokal-, regional- og ukepresse.