Fossum, Ellen

Fossum, Ellen

Flere bilder

Fossum, Ellen
Ellen Fossum er bosatt i Horten. Hun har bachelor i engelsk, og har studert folkloristikk/kulturhistorie og kunst- og håndverk, og har jobbet som tolk for politi og rett, oversetter og engelsklærer.
Pressefoto:
jpgEllen Fossum (c) studiobuck(6.13 MB )Last ned