Einbu, John

Einbu, John

Flere bilder

Einbu, John
John Einbu ( 27.07 1932) er født i Lesja, men bor i dag vekselvis i Bærum og Spania. Einbu har utdanning innen psykologi og realfag, og har en mastergrad i matematikk ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som forsker i Norge og Nederland og har publisert 18 artikler i internasjonale tidsskrifter.

Han har gitt ut en rekke bøker, deriblant en bok om programmeringsteknikk utgitt på det engelske forlaget Ellis Horwood Limited, to bøker om kartautomasjon, samt boken Det ufullkomne i matematikken, som utkom i 1989.
Etter at han pensjonerte seg i 1997 har han publisert tre nye bøker, en om matematikk, en om biologi og en om religion. "Kristendommen mot undergangen" er hans åttende bok.

Sommerstid er han bosatt i Bærum, om vinteren oppholder han seg vanligvis i Spania, der han bl.a skriver månedlige artikler for et norsk magasin på Sydkysten. Han bidrar også årlig med artikler i årsskriftet for historielaget i hjembygda Lesja.

Pressefoto:
jpgJohn Einbu 1(3.13 MB )Last ned
jpgJohn Einbu 2(2.94 MB )Last ned