Lunde, Gunnar

Lunde, Gunnar

Flere bilder

Lunde, Gunnar
Gunnar Lunde, født i Oslo 1944 – død i Haugesund 1993, debuterte som novelleforfatter i antologien “Gruppe 66”. Året etter bokdebuterte han med den Kafka-inspirerte novellesamlingen “Flukten fra en flukt”. To år senere utga han novellesamlingen “Svart latter” som ga ham tilnavnet den svarte humorens mester. 04.02.14, på det som ville vært Gunnar Lundes 70-årsdag, utga vi hans beste noveller på ny. I “Utvalgte noveller” finner du 25 noveller, Foruten novellene av Lunde inneholder boka også et nyskrevet forord av Einar Økland og etterord av hans sønn Erik Lura.