Johanson, Lise Marie

Johanson, Lise Marie

Flere bilder

Johanson, Lise Marie
Lise Marie Johansson (f.1963) er født og oppvokst i Larvik, men har bodd flere år i utlandet, blant annet i Nederland. Hun er i dag bosatt på Sandøya utenfor Brevik i Telemark. Hun er utdannet lærer, men har også jobbet flere år i ledende stillinger innen rus- og psykiatrifeltet. I dag jobber Johansson som selvstendig konsulent og rådgiver og er også forfatter.
Pressefoto:
jpgLise Marie Johanson (c) studiobuck(9.44 MB )Last ned