Løyning, Ole Kristian

Løyning, Ole Kristian

Flere bilder

Løyning, Ole Kristian
Ole Kris an Løyning (f. 1982) er bosa på Røyknes i Vennesla kommune. Han er utdannet allmennlærer fra UIA og jobber i dag på Vennesla skole. Hans interesse for litteratur, og særlig barnebøker som tildels også kan treffe den voksne leser, har nå ledet hen l hans første selvskrevne barnebok.