Jacobsen, Vigdis Bitustøyl

Jacobsen, Vigdis Bitustøyl

Flere bilder

Jacobsen, Vigdis Bitustøyl
Vigdis Bitustøyl Jacobsen (1947) er født i Kristiansand, i dag er hun bosatt i Hioten. Hun har arbeidet som billedredaktør, illustratør, lærer, bistandslandsarbeider og kursleder. Arbeider nå på heltid som billedkunstner på Karljohansvern i Horten.
Pressefoto:
jpgVigdis Biturtøyl (Foto: Cerdric Archer)(1.39 MB )Last ned