Halvorsen, Lone

Halvorsen, Lone

Flere bilder

Halvorsen, Lone
Lone Halvorsen er født i 1977 og oppvokst på Langhus. Hun bor i Moss med sin samboer Maria, og deres barn Wilma og Hermine. Lone er utdannet klinisk barnevernspedagog og jobber som behandler i barne-og ungdomspsykiatrien.