Moljord, Grete

Moljord, Grete

Flere bilder

Moljord, Grete
Grete Moljord er født i 1940 i Lindesnes kommune, Vest Agder. Hun bor i Kristiansand. Hun har arbeidet nesten 30 år i trygde-etaten, men er nå pensjonist. I 2014 ga hun ut romanen Paris – Tanger på Lyst forlag.