Haugen, Thomas R.

Haugen, Thomas R.

Flere bilder

Haugen, Thomas R.
Forfatter Thomas Rannstad Haugen, bosatt i Ås kommune, har i over 25 år hatt både personlig og faglig erfaring fra et liv med synstap. Han har selv diagnosen Retinitis Pigmentosa, og var i tillegg 10 ansatt i Norges Blindeforbund, før han begynte i Helsedirektoratet og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus.