Busk, Thore Mæla

Busk, Thore Mæla

Flere bilder

Busk, Thore Mæla
Thore Mæla Busk er født (1937) og oppvokst på Øya i Brevik der han fortsatt bor. Med bakgrunn som driftsingeniør har han vært tilknyttet Norcem i hele sin yrkeskarriere og hatt ulike posisjoner ved sementfabrikker i inn- og utland.
Pressefoto:
jpgThore Busk(3.84 MB )Last ned