Kristendommen mot undergangen - John Einbu

Flere bilder

Kristendommen mot undergangen - John Einbu

Vanlig pris: kr 299,00

Special Price kr 19,00

Availability: På lager

"Kristendommen mot undergangen" er skrevet av en ateist med en visjon om at verden vil bli et bedre sted uten religion. At verden med et avviklet religionssyn vil ha færre kriger, færre terrorhandlinger og mer mellommenneskelig respekt og forståelse.

Boken tar utgangspunkt i situasjonen i verden i dag, hvor mennesker jevnlig blir drept i massakrer, terroraksjoner og kriger som alle har sitt utspring i religiøs tro. Forfatteren hevder at hvis man kunne eliminere de viktigste religionene i verden, så vil man samtidig bli kvitt mange av disse voldshandlingene. For noen ti-år siden var det vanskelig å tenke seg at det var mulig å radere ut religionen i et land, men nå ser vi, med Norge som eksempel, at ved økende folkeopplysning så minker antall troende fra år til år. Men for å få fortgang i den prosessen det vil være å skape et religionsfritt Norge må vi allikevel være villige til å foreta endringer, blant annet i undervisningen av barn.

Kan dette være veien å gå for å skape en fredeligere verden?

"Kristendommen mot undergangen" er ikke polemisk og er ikke ute etter å krenke religion, tankefrihet eller retten til å fritt tilbe noe større enn oss selv, men den søker et land og en verden som ikke bruker penger, kapasitet eller energi på noe vi ikke vet om eksisterer.
ELLER
Om forfatteren

Detaljer

.
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Fri frakt Nei
Anmeldelser

Omtaler fra kunder 1 item(s)

I boken legger forfatteren for dagen et overveldende oppkomme av synsvinkler og perspektiver som i høy grad sår tvil om eksistensen til en allmektig skapergud og himmelsk far.
Forfatteren ser for seg en fredeligere og bedre verden om religion og gudetro ble borte. I boken beskrives denne visjonen. For at fremtidssynet en gang skal kunne bli en realitet, må imidlertid troende innen flere religioner overbevises om at guden de tror på og dyrker, neppe finnes i virkeligheten.

I boken legger forfatteren for dagen et overveldende oppkomme av synsvinkler og perspektiver som i høy grad sår tvil om eksistensen til en allmektig skapergud og himmelsk far. Teksten består i stor grad av egne debattinnlegg som forfatteren har systematisert og samlet.

Det er lett å følge bokens tråder, drøftelser og resonnementer, som både berører hverdagslige forhold og tegner dyptgripende perspektiver. Det gis en mengde forskjellige holdepunkter som plasserer en eventuell skapergud i et underlig lys. En informativ og forklarende tekst støtter opp om synspunktet at gudeskikkelser med all sannsynlighet hører fantasien til. For en som spør seg hvordan en ubekreftet skapergud har kunnet erobre et solid fotfeste i verden, byr boken på innsiktsfulle og til dels overraskende betraktninger, som aldri blir kjedelig lesning.

Når folk flest blir klar over og tar inn over seg at gudetro baseres på et svært sviktende grunnlag, beredes grunnen for en verden fri fra religiøs innflytelse. Dette er forfatterens store håp. «Fri fra religiøs innflytelse» betyr ikke at det ikke lenger vil finnes troende. Tanken og håpet for Norges vedkommende er at Grunnloven vil være uten bindinger til kristendommen, religiøse begrunnelser skal ikke gjelde i offentlige beslutningsprosesser og religion skal ikke påføre det offentlige utgifter.

Mange setter sin lit til en allmektig himmelens og jordens skaper som – med betydelige forskjeller – dyrkes i jødedom, kristendom og islam, men gudetroen bunner tydeligvis ikke i rasjonalitet og sunn fornuft. Det er det lett å konkludere med etter å ha lest Kristendommen mot undergangen. Omtale av Frode Omland / (Sendt inn 08.01.2018)