Det begynner å ligne et liv - Unni Ranheim

Det begynner å ligne et liv - Unni Ranheim
kr 299,00

Availability: På lager

«Det er en sterk bok Unni Ranheim har skrevet om pårørende l rusmisbrukere.
Historiene gjør inntrykk, tårene triller. Det er så mye smerte, skam og sårbarhet.
Så mye omsorg, empa og godhet. Så mye sku else og kjærlighet, så mye håpløshet og håp.
... Å være pårørende l en rusavhengig er krevende fordi mange følelser kommer i kok: En elsker og en hater.»

Olaug Vervik Bollestad (Krf.), leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stor nget har skrevet forordet i boken.

Merete Almås er ruskoordinator og selv pårørende. Hun spør seg om hun er snill eller dumsnill når hun s ller opp for broren sin? Og hjelper hun broren sin l å ruse seg på første klasse når hun s ller opp døgnet rundt? Merete ante ikke at brorens rusmisbruk gjorde henne syk.

Det begynner å ligne et liv ... handler om pårørende l rusmisbruk- ere og deres hverdag. Mødre, fedre, besteforeldre, søsken, voksne barn og venner forteller i boken om sykdom, om kjærlighet, om sorg, om utholdenhet, om torpedoer, om tyveri, om svik og a er svik, om le elsen når den rusavhengige si er inne, og om skam- men. Skammen over ikke å kse livet, over å være en pårørende – og over at man skammer seg. Og ikke minst, om fortvilelsen over ikke å bli se og få hjelp fra helsevesenet. Belastninger skapes, stressnivået øker og spenningene se er seg i kroppen. I llegg l alle de pårørende møter du også en biskop, forskere, helseperso- nell og ansa e i behandlingsins tusjoner og organisasjoner.
ELLER
Om forfatteren

Detaljer

.
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Fri frakt Nei
Anmeldelser