Johansen, Glenn - Forlagsredaktør Liv Forlag

Johansen, Glenn - Forlagsredaktør Liv Forlag

Flere bilder

Johansen, Glenn - Forlagsredaktør Liv Forlag
Glenn Johansen er utdannet journalist og har allsidig bakgrunn fra forlagsbransjen, blant annet som forlegger, redaktør, konsulent, bokanmelder, intervjuer og konferansier.
Han var tidligere primus motor for det nå nedlagte litteraturnettstedet forfatterne.net, og i 3 sesonger var han også medarrangør på Forfatterne Kommer! i Oslo.
Han har blant annet hatt ansvaret for utgivelser som «Årets krim», «Det kom et brev», «Gunnar Lundes utvalgte noveller», Frode Eie Larsens krimbøker og Steinar Høibacks fantasy-serie.