hjemmet

 • "Det begynner å ligne et liv" og pårørende Laila Riksaasen Dahl i Hjemmet

  Den pensjonerte biskopen Laila Riksaasen Dahl vil skammen rundt det å være pårørende til en rusmisbruker til livs. Derfor lot hun seg intervjue i boken "Det begynner å ligne et liv", som nettopp tar for seg situasjonen til de pårørende. Denne uken kan du også lese hennes historie i ukebladet Hjemmet.

  det begynner å ligne et liv i hjemmet

  Om boken "Det begynner å ligne et liv":

  "Det begynner å ligne et liv …" handler om pårørende til rusmisbrukere og deres hverdag. Mødre, fedre, besteforeldre, søsken, voksne barn og venner forteller i boken om sykdom, om kjærlighet, om sorg, om utholdenhet, om torpedoer, om tyveri, om svik og atter svik, om lettelsen når den rusavhengige sitter inne, og om skammen. Skammen over ikke å fikse livet, over å være en pårørende – og over at man skammer seg. Og ikke minst, om fortvilelsen over ikke å bli sett og få hjelp fra helsevesenet. Belastninger skapes, stressnivået øker og spenningene setter seg i kroppen. I tillegg til alle de pårørende møter du også en biskop, forskere, helsepersonell og ansatte i behandlingsinstitusjoner og organisasjoner.

  Boken kan bestilles hos din lokale bokhandel, eller direkte i forlagets nettbutikk her: http://forlagshusetivestfold.no/det-begynner-a-ligne-et-liv-unni-ranheim

 • "De ansiktsløses ansikt" Les om vår forleggers merkelige lidelse i Hjemmet Helse

  kjenner_ikke_igjen_ansikter_171573-3Mange av dere har kanskje allerede fått med dere at vår forlegger, Myriam H. Bjerkli, er ansiktsblind. Det betyr at hun bare i begrenset grad evner "å lagre" ansikter. Det skaper selvfølgelig en del flaue og pinlige situasjoner, men siden hun uansett ikke kan "late som", har hun valgt å fortelle om lidelsen til flere forskjellige media, og har derfor nesten blitt - litt ironisk - "de ansiktsløses ansikt utad …" 

  Til tross for at hun helst ville vært det foruten, mener hun likevel at det er viktig å være åpen, for selv om det er rundt 2 % som er ansiktsblinde,( noen kjenner ikke engang igjen seg selv i speilet), så er det fremdeles mange som aldri har hørt om ansiktsblindet / prosopagnosia.

  Denne uken kan dere derfor lese om Myriam og ansiktsblindhet i Hjemmet Helse. Og møter dere henne uten at hun kjenner dere igjen, så ikke bli fornærmet, men ta gjerne kontakt og presenter dere. Hun overser dere ikke med vilje! myriam i hjemmet kollasj

 • Les den sterke historien til vår forfatter Elisabeth Holt i Hjemmet

  elisabeth i hjemmet 1

  Elisabeth Holt har gått en tøff vei for å bli venn med seg selv. I ti år var hun så syk av angst at hun nesten ikke greide å komme seg ut av sengen. I dag reiser har hun skrevet bok om den tøffe tiden og veien videre, og hun reiser rundt og holder foredrag for å hjelpe andre. I denne ukens Hjemmet Helse kan dere lese hele den sterke historien.

  elisabeth i hjemmet

  Om boken hun har skrevet for å hjelpe andre i lignende situasjon:

  cover_Det-handler-ikke-om-å-overleveMange av oss lever i dag et liv hvor vi glemmer oss selv og tillater at hverdagens krav og mas og andres forventninger får stor plass. Dette er spesielt sant når vi ikke vet hva vi selv ønsker eller ikke klarer å sette tydelige grenser. Da vil livet ofte ikke lenger være en glede, men en kamp.
  Løsningen for å få et bedre liv er å ta tilbake retten til å være glad i seg selv, lytte til seg selv og egne ønsker, og slutte å bry seg med hva andre mener om hvordan vi bør leve. Når man føler kjærlighet til seg selv, vil man slutte å dømme seg selv og andre, man får mer energi og livet faller på plass. Opplever man glede i livet har man også mye mer å gi andre, og verden blir et bedre sted, ikke bare for en selv, men også for de rundt.
  Livet er hva du selv gjør det til. Sett pris på deg selv, og velg det livet du selv vil ha!

  Elisabeth Holt opplevde at hennes eget liv var i en nedadgående spiral i mange år, inntil hun en dag fikk valget mellom å leve, eller la kroppen dø av selvforakt og angst. Redningen kom da hun endelig forsto at hun måtte begynne å lytte til seg selv, og ikke alle andre. I dag lever hun et svært harmonisk og lykkelig liv, og i denne bøken deler hun kunnskapen hun opparbeidet seg gjennom egne erfaringer.

  Boken kan du bestille i din lokal bokhandel, eller direkte i vår nettbutikk her: http://forlagshusetivestfold.no/det-handler-ikke-om-a-overleve-det-handler-om-a-leve-elisabeth-holt

   

   

 • Les Steinars sterke historie i Norges største ukeblad!

  Hjemmet har, akkurat som oss, latt seg fascinere av den sterke historien til Steinar fra Kvelde. Friluftsmannen som ble lam omtrent over natten, og måtte lære seg å takle et helt nytt liv. Er det i det hele tatt mulig?

  steinar i hjemmet

  Noen av svarene får dere i denne ukens Hjemmet.

  Resten finner dere i boken her:

  villmann_og_lam_cover

4 artikler