Hyggelige anmeldelser for Lise Marie Johanssons romandebut

lillian i tbRomanen "Lillian B" har ikke vært i salg i mer enn en uke, men det er allerede to bokanmeldelser som har lest og anmeldt boken. Det er slett ikke vanlig når det gjelder romaner av ukjente debutanter, og noe vi setter stor pris på. Og at anmelderne i tillegg har hatt mye godt å si, liker vi selvfølgelig ekstra godt :-)

Journalist Ove Mellingen i Telemarkavisen skriver blant annet:

"Forfatteren klarer å tegne skisser av sårbare mennesker som lever i den ganske grusomme etterfasen av overgrep som de har fortrengt. Folk som har opplevd så vanskelige ting som barn kan ofte få en krevende ungdomstid og gjerne destruktive relasjoner til andre mennesker. Noen ganger helt uten å vite hvorfor ting blir så galt, hvorfor angst og selvskading tvinger seg fram.
... forfatteren klarer å formidle sårbarheten som lille Lillian føler, ansvaret hun må ta, når faren er borte og moren ikke makter å møte sorgen ved å bli enke. Temaet som forfatteren tar opp er relevant og jeg ser ikke bort fra at denne boken kan hjelpe folk som sliter med traumer."

Før han avslutter med en hilsen direkte til forfatteren:

Du er en fortellerstemme som flere enn jeg kan få stor glede av framover.

Og i dagens Tønsberg Blad kaster Finn Stenstad en firrer på terningen og skriver blant annet:

TEMAET SOM Lise Marie Johansson tar opp, er velkjent i litteraturen. Og, dessverre, like aktuelt i samtiden. Seksuelle overgrep og grov, seksuell trakassering synes å bli stadig mer vanlig. Når vi dessuten leser og hører hvordan slik krenkende og ødeleggende framferd synes å bre seg i ungdomsmiljøer, gir «Lillian B» et leseverdig bidrag i høstens litteraturtilbud. ROMANEN ER formet som en autoral fortelling der vi møter Lillian i ulike faser av livet. Det kompositoriske grepet forfatteren har brukt der hun veksler mellom glimt fra barndom og ungdomstid med nåtidsplanet, er etter min mening romanens styrke. Gjennom denne glimtvise skiftningen mellom nåtid og fortid hvor Lillians livshistorie gradvis avdekkes, lykkes Lise Marie Johansson å holde leserens oppmerksomhet oppe, selv om de nyanserte antydningen som røpes, peker fram mot den skjellsettende avsløringen som først kommer på romanens siste side. LILLIAN B. er i slutten av tjueårene og har sin første jobb som lærer i en ungdomsskole ikke langt fra byen hun vokste opp i. Hun mestrer lærerrollen, men under overflaten rår kaos. For å fungere må hun skjule seg bak masker. Hun er selvdestruktiv, har problemer med å binde seg til andre. Årsaken forstår vi av de retrospektive episodene fra barndom, oppvekst og ungdomstid. Tapet av faren, forholdet til bestefaren, den traumatiske episoden fra ungdomsårene, og ikke minst, det som skjer innad i kollegiet på skolen, gjør tilværelsen nærmest ulevelig. Hvordan det ender, skal ikke røpes, i og med romanstrukturens effekt er å holde på de vonde hemmelighetene til siste side. Kanskje vel dramatisk, noe som etter min vurdering svekker de finstemte nyansene og antydningene som fyller hovedforløpet i romanen.

Vi gratulerer vår forfatter, Lise Marie Johansson med vel bestått debutbok :-)

Legg igjen en kommentar