Strålende anmeldelse for "Far og Sachsenhausen" i dagens Tønsberg Blad

"Det som etter min mening løfter verket til Karin Kinge lindboe er den vare veksling i skildringen mellom faren i fangenskap og som pleietrengende dement. Det blir et helstøpt portrett, båret av beundring og kjærlighet. Kompositorisk og fortellerteknisk har forfatteren løst utfordringen på best vis, gjennom vekslende synsvinkelbruk, balansert vandring mellom fortids- og nåtidsplan og klok anvendelse av kursiverte avsnitt og kapitler. Slik sett opplever jeg «Far og Sachsenhausen» både som allment interessant og svært personlig." skriver blant annet bokanmelder Finn Stenstad i sin grundige anmeldelse av Karin Kinge Lindboes "Far og Sachsenhausen" i dagens Tønsberg Blad. ''

 

 

sachsen i tb

 

Har du lyst til å lese boken, så kan den bestilles her:

Far og Sachsenhausen - Karin K. Lindboe

Legg igjen en kommentar