Vi gratulerer vår forfatter Reidun Brunvatne med Annette Thommessens hederspris

Reidun Brunvatne har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktninger og asylsøkeres psykiske helse. Hun har arbeidet for og blant flyktninger både i Bosnia og i Norge, arbeidet i mange år med migrasjonshelse på psykososialt senter for flyktninger og ved ressurssenter for internasjonal helse ved Ullevål sykehus i Oslo. Seinere var hun initiativtaker til Vestfold migrasjonshelsesenter.
Brunvatne arbeidet for norsk Folkehjelp som lege for flyktninger under Bosniakrigen og seinere i et mottak for bosniske flyktninger i Norge. Her utviklet hun en metode for psykososialt arbeid, publisert i heftet «Flyktninger i primærhelsetjenesten». Senere har Brunvatne arbeidet ved poliklinikken til Psykososialt Senter for Flyktninger i Oslo og ved Senter for internasjonal helse (SIH) på Ullevål Sykehus. Avdelingen var kompetansesenter for migrasjonshelse i Oslo kommune.

reidun med bok
Etter at hun gikk av med pensjon har Reidun Brunvatne bidratt til veilederen for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger og hun var en av initiativtakerne til Vestfold migrasjonshelsesenter.
– Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Reidun Brunvatnes mangeårige engasjement og innsats, og samtidig sette søkelyset på betydningen av psykososial helse blant flyktninger og asylsøkere, sier Ingrid Annette Thommessen i Annette Thommessens Minnefond
Styret i Annette Thommessens Minnefond understreker Reidun Brunvatnes betydning for mange flyktninger og asylsøkere.
– Hun har vært en stor kunnskaps- og inspirasjonskilde for helsepersonell og mottaksapparat i arbeidet for og med asylsøkere og flyktninger. I våre dager er denne typen arbeid av stor betydning både for hvorledes vi skal ta imot, og i neste omgang integrere traumatiserte flyktninger og asylsøkere, sier Ingrid Annette Thommesen.

Brunvatne hedres under årets minnepris-arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 24. mai kl 18:00.

Legg igjen en kommentar