100 gratis skrivetips for amatører

100 gratis skrivetips for amatører

Vår forlegger, Myriam H. Bjerkli, har startet en skrivekurs-serie: 100 skrivetips for amatører. Som forlegger mottar hun over 500 manus i året, og hun ser at det veldig ofte er mange av de samme feilene som går igjen, også blant forfattere som har gitt ut flere bøker tidligere. Dette vil hun gjerne hjelpe til med å gjøre noe med :-)

Og selv om hun har kalt serien 100 skrivetips for amatører, kan det godt hende du har glede av flere av dem selv om du allerede er utgitt. En amatør er en som elsker det han/hun gjør, men som ikke er profesjonell / ikke lever av det, og i den gruppen passer vel de fleste skrivende inn ...

De tre første tipsene har hun allerede lagt ut, du finner dem her: http://myriam.no/Omtalte bøker