"Det begynner å ligne et liv" og pårørende Laila Riksaasen Dahl i Hjemmet

"Det begynner å ligne et liv" og pårørende Laila Riksaasen Dahl i Hjemmet

Den pensjonerte biskopen Laila Riksaasen Dahl vil skammen rundt det å være pårørende til en rusmisbruker til livs. Derfor lot hun seg intervjue i boken "Det begynner å ligne et liv", som nettopp tar for seg situasjonen til de pårørende. Denne uken kan du også lese hennes historie i ukebladet Hjemmet.

det begynner å ligne et liv i hjemmet

Om boken "Det begynner å ligne et liv":

"Det begynner å ligne et liv …" handler om pårørende til rusmisbrukere og deres hverdag. Mødre, fedre, besteforeldre, søsken, voksne barn og venner forteller i boken om sykdom, om kjærlighet, om sorg, om utholdenhet, om torpedoer, om tyveri, om svik og atter svik, om lettelsen når den rusavhengige sitter inne, og om skammen. Skammen over ikke å fikse livet, over å være en pårørende – og over at man skammer seg. Og ikke minst, om fortvilelsen over ikke å bli sett og få hjelp fra helsevesenet. Belastninger skapes, stressnivået øker og spenningene setter seg i kroppen. I tillegg til alle de pårørende møter du også en biskop, forskere, helsepersonell og ansatte i behandlingsinstitusjoner og organisasjoner.Omtalte bøker