Flott omtale av "Himmelporten", en bok til trøst for barn i sorg

Flott omtale av "Himmelporten", en bok til trøst for barn i sorg

himmelporten 3

"Himmelporten" er en barnebok beregnet på barn som har mistet - eller står i ferd med å miste - noen som står dem nær. Og selv om boken omhandler et vanskelig og vondt tema, så har forfatter Guri Heggland og illustratør Pernille Sætre likevel klart å skape en vakker bok som kan skape noen lyspunkt i det triste. Boken har allerede blitt tatt godt imot av fagmiljøene, nå håper vi at den også kan nå ut til publikum.

Om boken:

Sara er ti år gammel og Peter på seks, har mistet mammaen sin. Det er så vondt at det er umulig å finne ord som gir mening. For å gjøre begravelsen mindre skummel, finner pappa på at de skal pynte kisten på utradisjonelt vis. Mens Sara er i stand til å vise at hun er lei seg, er det vanskeligere for Peter, han blir i stedet rasende på alt og alle. Pappa gjør sitt beste, men greier ikke alltid å leve opp til sine egne forventninger. Han er altfor sliten og lei seg. En tid etter mammas død, har Sara en underlig, livaktig drøm. Drømmen, sammen med noe morfar forteller, fører til at barna finner på noe skummelt. Uten at de voksne vet det, går Sara og Peter til løa på Bøen. Det er midt på natten, og de blir overrasket av en snøstorm. Da opplever de noe uforklarlig.

Dette er en bok som kan være til trøst for barn som mister mor eller far, eller andre nære slektninger og venner.

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått på den hjertevarme boken:

Overlege Karl Erik Karlsen, som er spesialist i psykiatri og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, skriver blant annet:

himmelporten 1Himmelporten - En historie om sorg, savn, søskenkjærlighet og håp er en vakker og ærlig bok. Mens barn med syke og/eller døende i sin nærhet, kan finne trøst i den, vil voksne få økt forståelse for deres opplevelser. Boken viser at barn naturlig lever i et mytisk univers, og ved å ta dette alvorlig, gjør det lettere for de minste å bearbeide engstelser, sorg og savn. Den lille boka handler hovedsakelig om tiden etter mammas død. Det er en styrke. Boken er gjennomgående illustrert med sarte, men presise tegninger av de forskjellige situasjoner vi får del i.  Himmelporten er en nøktern, vakker, øm og håpefull beskrivelse av livets og dødens alvor. Måtte den få mange lesere i årene som kommer.

 

Britt Arnhild Wigum Lindland Seniorrådgiver diakoni/skaperverk og bærekraft i Nidaros bispedømmeråd skriver:

Jeg fikk boka di i posten i forrige uke. Tusen takk. Jeg har lest den, og vil varmt anbefale den til diakonene i Nidaros.

Himmelporten 4

Kreftkoordinator Margrete Berge i Kvam kommune skriver blant annet:

himmelporten 5Himmelporten er boka me alltid har ynskjt oss når me skal snakke med barn og unge som står framfor det vonde å skulle miste ein som står dei nær, barn og unge med ein sorg så ufatteleg at det kan kjennest som eit angrep frå ei anna verd. Boka beskriv så inderleg vel korleis det er å vere barn. Den minn oss på at sorga oppleves annleis når ein er liten. Barn sørger på eit anna sett enn vaksne, dei går meir inn i og ut av sorga. Er det til dømes lov å vere glad sjølv om ein eigentleg sørgjer?  Mange kjenner det slik og får det vondt om dei gløymer seg og plutseleg ler… Sara, det eldste barnet i boka, har det nett slik. Ho trur at ho aldri kan bli glad igjen og blir fælen dei gongene ho kjenner glede. Sara vert bråvaksen og tek ansvar langt over sin eigen alder. Det er så godt skildra at eg, som sjølv var eit slikt barn då eg var åtte, kjenner meg att i henne. Omtalte bøker