"Gammal liksom?" omtalt over tre sider i Vi over 60: Et eventyr av en bok!

"Gammal liksom?" omtalt over tre sider i Vi over 60: Et eventyr av en bok!

Lisbeth Bang ga i fjor ut en fotobok på Liv forlag, der hun viser hvilken frodig livsglede som preger mange på 70 pluss. i denne utgaven av "Vi over 60" kan du møte den spennende damen, som i tillegg til å være forfatter og fotograf også er kokk og pensjonert lege. Vi siterer fra magasinet:

– De eldre i Norge utgjør en stor gruppe som overhodet ikke er synlig. Den gjengse oppfatningen er at de eldre bare er til bry, og politikerne ser med bekymring på de økende pensjonsutgiftene. De glemmer at alle har innbetalt til pensjonen sin gjennom egen innsats. Og ikke minst glemmer de hvilken uvurderlig innsats svært mange av dem gjør etter at de er gått av med pensjon, både for egen familie og i nærmiljøet. En hel del er fortsatt i arbeid til gavn for oss andre, sier Lisbeth.

At «Gammal – liksom?» er blitt et eventyr av en bok er helt unødvendig å si. På baksiden oppsummerer Lisbeth Bang i én setning hva hun selv lærte gjennom møtet med de mange vitale eldre: «Vi er de samme som vi alltid har vært, men klokere, modigere og kjærligere – og alder er ingen hindring.»

bang i vi over 60

I boken Gammal - liksom? møter vi 29 kvinner og menn i alderen 70 - 100 år. Lisbeth Bang har fotografert og intervjuet dem:
"Vi er de samme som vi alltid har vært, men klokere, modigere og kjærligere og alder er ingen hindring”.
Boken er en videreføring av foto og tekst utstillingen Et Menneske er Et Menneske er Et Menneske som har vært vist i Oslo, Stavanger og i Gjøvik. Deler av den har dessuten vært stilt ut i London og i Birmingham.Omtalte bøker