Manusinntak-pause: Ingen manus fra nye forfattere vil bli vurdert før neste år

Manusinntak-pause: Ingen manus fra nye forfattere vil bli vurdert før neste år

Vi er et lite forlag som mottar 500 - 600 manus i året, og vi har for lengst antatt de manusene som skal ut første halvår 2020. For å komme ajour med den manusbunken som allerede ligger og venter, og ha en liten mulighet til å fokusere på julesalg, januarsalg og etter hvert regnskap og royaltyavregninger, setter vi derfor også i år stopp for manusinntak november, desember, januar og februar.

Manus-stoppen gjelder bare nye forfattere, forfattere som allerede er "i stallen" kan sende inn som vanlig.