Massiv oppmerksomhet for middelalderromanen "Sverddrengen"

Massiv oppmerksomhet for middelalderromanen "Sverddrengen"

Tor Bertel Løvgrens skjønnlitterære debut, middelalderromanen "Sverddrengen" som ble gitt ut på Lyst forlag i høst, har fått stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt.

sverddrengen i dagen

Det startet med en hyggelig anmeldelse i avisen "Dagen", som kom allerede før den godt besøkte lanseringen på Århus i Skien

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deretter har både Telemarkavisen,

sverddregen i ta

Varden

sverddrengen i varden

Intervju Varden 151018

og Østlandsposten intervjuet den driftige forfatteren.

sverddregen i øp

Byavisa i Tønsberg har også skrevet om den ferske romanen:

sverddrengen i byavisa

 

Som forlag er vi selvfølgelig veldig glade for at spesielt lokalavisene er gode til å følge opp lokale boknyheter, og at vi har dyktige og utadvendte forfattere som Tor Bertel Løvgren, som gladelig stiller opp for å spre informasjon om den spennende middelalderhistorien han har skrevet.

Om romanen:

Vi skriver tidlig 80-tall. Tord og Marie Jonsson har flyttet til Skien. På en middelalderutstilling ser han et maleri av en navnebror, Tord Sigurdsson, sverddreng på Bratsberg gård. Hvorfor kjenner han en slik intens dragning mot den unge krigeren? Og hvorfor slipper ikke denne opplevelsen taket i ham? Da han seinere kommer over Snorre Sturlassons kongesagaer, rives han med av beretningen om den mektige Gregorius Dagsson, lendmann på gården i 1100-tallets Skida. Skikkelser fra denne perioden blir levendegjort, og gammel og ny tid veves stadig tettere sammen. Det er som han står ved en elvebredd der grunnen gir etter. Han sklir uti og føres hjelpeløs av sted. Ufredsår har preget Norge etter Sigurd Jorsalfares død, og nå raser striden om kongemakten mellom halvbrødrene Øystein, Inge Krokrygg og Sigurd Munn. Det brygger opp til et avgjørende slag i Bjørgvin i 1155 da fantasier synes å bli til virkelighet for Tord Jonsson. Med ett ser han Skida slik byen den gang var, og blir med Gregorius’ menn på seilasen vestover. Er han selv krigeren på bildet – Sverddrengen? Unggutten som dras mellom trelljenta Huld og den fribårne stormannsdatteren, Ulvhild. Er vi overlatt tilfeldigheter og en usikker skjebne? Bærer vi i oss en unik iden-titet uavhengig av tid og sted? Og, hvilke rammer for livsutfoldelse gis det i to så ulike epoker?

Sverddrengen er første bind i trilogien om Tord.