Når er man gammel? Og er det å være gammel det samme som å være ubrukelig?

Når er man gammel? Og er det å være gammel det samme som å være ubrukelig?

Når er man gammel? Og er det å være gammel, det samme som å være ... ubrukelig? uten verdi? Eller er det tvertom, besitter eldre mennesker en kunnskap det er verdt å ta med seg? Kanskje "de gamle" slett ikke bare er gamle og skrøpelige heller?

gammalliksom-cover

I boken "Gammal, liksom?" møter vi 29 kvinner og menn i alderen 70 – 100 år, som på ingen måte føler at de passer inn  "gammal og ferdig"-kategorien.

Forfatter og fotograf Lisbeth Bang - som selv har blitt en voksen dame - har fotografert og intervjuet dem. Hver enkelt har i tillegg skrevet sitt eget bidrag. Intervjuene utdyper kjennskapet til personene. Som for eksempel Ragna (90 år). Hun sier:

”Jeg samler ikke lenger på ting. Jeg samler på mennesker!”

Boken er en videreføring av utstillingen "Et Menneske er Et Menneske er Et Menneske" som har vært vist i Oslo, Stavanger og i Gjøvik. Deler av den har også vært utstilt i London og i Birmingham.

Boken lanseres offisielt i Oslo i slutten av måneden, men kan allerede nå bestilles i din lokale bokhandel eller direkte hos forlaget her.

 

lisbeth_bang

Om forfatteren:

Lisbeth Bang er forfatter, billedkunstner og lege. Hun er født og oppvokset i København. Legeutdanningen ble gjennomført ved Københavns universitet. Hun flyttet til Norge 35 år gammel og har siden arbeidet og bodd i Oslo. Bang er spesialist i almen- og samfunnsmedisin og har arbeidet og forsket innenfor begge områder; dels som prosjektleder og overlege ved Oslo Helseråd, Oslo Kommunale Legevakt, dels som assisterende fylkeslege ved Buskerud Fylkeslegekontor, som Kommunelege I for Ski kommune og i allmennpraksis.
NAVF (Norsk Allmennvitenskapelig Forskningsråd) har støttet hennes forskning med et femårig stipend
Hun har mottatt årets pris for sin helsetjenesteforskning og har publisert vitenskapelige artikler, fagbøker skrevet essays og deltatt i å bygge opp et landsdekkende undervisningsopplegg vedr. vold og seksuelle overgrep gjennom NFU (Norsk Fjernundervisning). Hun ble også oppnevnt som medlem av verdikommisjonen.

Ved siden av legearbeidet har Lisbeth Bang utdannet seg i billedkunst i skoler i Danmark og Norge. I 2010 fulgte hun opp utdannelsen med en mastergrad i fotografi ved Westminster University i London.
Bildene hennes har vært utstilt i Oslo og flere andre byer i Norge, samt i Berlin, London og Birmingham.

Lisbeth Bang er medlem av NFF (Norsk Faglitterær Forfatterforening), FFF (Foreningen av Frie Fotografer) og DNL (Den Norske Legeforening).
For tiden arbeider og bor hun både i Oslo og i København.Omtalte bøker