Om hevn og kjærlighet under lansering av "Det ørnen så"

Om hevn og kjærlighet under lansering av "Det ørnen så"

– Dette er som å komme opp i muntlig, mente Helge Johnsgard da han 12. juni, i anledning lanseringen av boka ”Det ørnen så” ble bokbadet av redaktør Marte Østmoe.

det ørnen så 2

På Lambertseter gård i Oslo var det samlet over 40 historie- og litteraturinteresserte. Flere studiekolleger hadde kommet langveisfra og lot seg overraske av at matematikeren Johnsgard også hadde litterære ambisjoner. 

det ørnen så 4

– Jeg har vel i snitt brukt 750 timer på dette verket, kunne debutanten fortelle. Antall tenke-timer er ikke med i dette tallet og debutanten kunne røpe at hovedpersonen Unn fortsatt lever i han. – Men om han gjør krav på flere boksider, nei det er jeg ikke sikker på.

Ull er barn av sin tid og praktiserer samfunnets krav om å forsvare egen eiendom og om nødvendig ta hevn. Blodhevn.

det ørnen så 3

– Også det moderne mennesket har behovet for å ta hevn, presiserte debutanten og kunne nok holdt et helt foredrag om emnet. Hevngjerrigheten er i oss, mente han, vi vil ikke innrømme at vi hevner oss, men i verden i dag praktiserer vi det hele tiden.

Det er gjennom Ull vi i jernalderromanen ”Det ørnen så” blir kjent med denne litt ukjente delen av Norsk historie. – Lite er skrevet om nettopp overgangen mellom bronse- og jernalder, kunne poengterte forfatteren som presiserte at dette, under hele skriveprosessen, har vært til hans fordel. Her var det nemlig rom for diktning.

Musiker Jan NossenMusiker Jan Nossen

– Så sant handlingen er troverdig, vil jeg anse den som sann, filosoferte Helge og innrømmet at han jo har benyttet seg av god fantasi, samtidig som denne er basert på en dyp og inderlig interesse for historie, men også menneskenes grunnleggende behov og reaksjonsmønstre.

Helge Johnsgård siterte her Sigrid Undset. Forfatterinnen skal ha sagt noe slikt som; ”Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager”. Med dette utsagnet i ryggen kan det sies at vi ikke trenger å ty til virkelighetsromanen for å kjenne oss igjen i handling og mennesker.

det ørnen så 1

– Nei, virkeligheten klarer seg godt alene, mente Johnsgard som var overbevist om at leseren har godt av å møte en tekst som er ryddet for all uro, en tekst som er skrellet for støy. En historie om tiden da vi befant oss på et lavteknologisk nivå. En tekst der det handler om det å overleve, føre slekten videre, en tekst om kjærlighet, en tekst om hevn.

det ørnen så lansering

Om boken:

Bronsealderen går mot slutten. Det vakre metallet er nesten ikke å få tak i lenger. Men folk snakker om et nytt og sterkere metall: Jern.
Det er i slike brytningstider helter fødes og myter dannes. Men ved Langvann synes folk framtida er langt borte. Orm Gamle og ætten hans hersker, og det er få som våger å trosse dem. I Ormungenes verden betaler du for friheten med ditt eget blod.
Likevel er det noen som hever hodet denne høsten. Hvor kommer håpet deres fra? Hva er det de har å fare med, siden de tror de skal seire der andre ble hugget ned?

***Omtalte bøker