Trangt om plassen på Kilden Kulturhuset under lanseringen av "Jeg er muslim, men først og fremst norsk"

Trangt om plassen på Kilden Kulturhuset under lanseringen av "Jeg er muslim, men først og fremst norsk"

Stemningen var høy på Kilden kulturhus i Kristiansand lørdag ettermiddag. Lanseringen startet med at Erik Faber sang og spilte vakker musikk. Deretter ønsket redaktør Anita Berglund, fra Forlagshuset i Vestfold, velkommen og sa noen ord om boken. Boken er blitt til med bakgrunn i samtaler mellom forfatter Liv Mørland og Abdullahi Alason, som kom til Norge som 17-åring.

DSC03093

Alason leste diktet: Å høyre til, av Jan Magnus Bruheim. Deretter fulgte et bokbad mellom forfatteren, Liv Mørland, hovedpersonen Abdullahi Alason og redaktøren, Anita Berglund. På et punkt i bokbadet entret partileder Mette Gundersen podiet, og sa noen om ord om Alason og hans rolle i bystyret og andre politiske verv. I tillegg kjøpte hun likegodt 25 bøker, som skulle signeres og sendes til flere forskjellige toppolitikere i Norge, deriblant Jonas Gahr Støre. Alason leste også noen utdrag fra boken.

Etter at Alason hadde delt en helt spesiell opplevelse beskrevet i boken, om da han for første gang så sin yngste datter, Anise, opptre i et dansenummer i det nybygde kulturhuset, Kilden, dukket datteren opp sammen med en venninne, og ga oss en ny flott oppvisning. 

Se bilder fra dagen her:

 

Både NRK og somalisk TV var til stede under lanseringen. Se Nrks artikkel fra lanseringen her:

alason nrk

Boken kan bestilles direkte hos forlaget her:

Alason_cover-terning5

Det å vise omsorg og hjelpe mennesker i nød, spesielt barn, er naturlig for de fleste av oss.
Derfor fikk bildet av tre år gamle Ayan som lå død på en strand i Tyrkia, fram sterke følelser i mange. Det fikk fram det menneskelige i oss. Velger vi å se på flyktninger, særlig muslimer, kun som utgifter på statsbudsjettet, og ikke som mennesker som flykter fra krig og død med samme rett som andre til å leve, så beskytter vi oss mot dette menneskelige. Vi stenger empatien ute. Vi skaper skiller. Forestillingen om «de andre» er kilden til klasseskiller, krig, kjønnsdiskriminering, rasisme, apartheid og i sin ytterste konsekvensens – folkemord. Den må brytes ned. Først da kan vi bygge et sivilisert samfunn basert på menneskerettigheter. Først da kan vi styrke vår empati.

Jeg, Abdullahi Mohamed Alason, var en av «de andre». Men jeg er ikke lenger utenfor. Jeg får delta i det norske samfunnet med mine ressurser. Jeg får høre til.

*

Alason er inne i sin tredje periode som Arbeiderpartiets bystyremedlem i Kristiansand. Han har vært leder av kulturkomiteen, medlem av formannskapet og har vært med i brukerutvalget i LDO i fire år. I dag er han med i byens kommunalutvalg. Alason har også vært megler i Konfliktrådet i Kristiansand i seks år.  Han er særlig opptatt av integreringspolitikk, arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og dialog- og endringsarbeid. 
I dag arbeider han som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og beskrives ofte som et eksempel på en godt integrert innvandrer.Omtalte bøker