For pressen

For pressen
Anmeldereksemplar
Anmeldereksemplar kan bestilles på post@forlagshusetivestfold.no
Bokomslag finner du inne på bokbeskrivelsen

Pressefoto og bokomslag
Pressefoto lastes ned inne på forfattersiden
Bokomslag finner du inne på bokbeskrivelsen

Skulle noe være uklart eller mangle, ta gjerne kontakt på 331 14 555.