For bokhandlere

For bokhandlere

De fleste av våre bøker kan bestilles direkte fra Sentraldistribusjon til gode rabatter.
Ønsker dere å få tilsendt leseeksemplarer, avtale boksignering / besøk av våre forfattere, eller har andre ønsker vi kan bistå med, så send en mail til
post@forlagshusetivestfold.no.