For forfattere

For forfattere

Innsending av manus

Forlagene tar gjerne imot manuskripter for gjennomgang, men vi ønsker kun ferdige manus. Skisser, løse idéer og utkast vil ikke bli vurdert.
Foretrukket format:

  • Word-fil pr e-post
  • Evt. print pr post
  • Linjeavstand: 1,5
  • Bokstavstørrelse: 12 pkt
  • Skrifttype: Times New Roman

Legg gjerne med et kort synopsis som følgebrev eller i e-posten, slik at vi raskt oppfatter hva slags manus det er snakk om. Husk også følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Skriv gjerne kort om deg selv, og hva du eventuelt har utgitt tidligere.

Alle får svar innen åtte uker fra manuset er mottatt. Ikke-antatte manuskripter returneres ikke. Det blir heller vanligvis ikke gitt utdypende forklaring på et eventuelt avslag.

Håndskrevne manuskripter vil ikke bli vurdert.

NB!
Bokutgivelser hos Forlagshuset i Vestfold er ikke en lettvint trykkeriløsning ("print-on-demand"). Alle manus blir grundig vurdert av våre konsulenter, med tanke både på kvalitet og salgspotensial, og de fleste manusene blir dessverre refusert. Dersom manuset blir antatt, gjenstår gjerne en omfattende jobb med konsulenthjelp, språkvask og korrektur.

Manus sendes til:

E-post:

post@forlagshusetivestfold.no
Oppgi det mest aktuelle imprintforlaget i emnefeltet.

Vanlig post:

Forlagshuset i Vestfold AS
Skreppestadveien 46
3261 Larvik