For forfattere

For forfattere

Innsending av manus

Vårt hovedforlag, LIV Forlag, har for øyeblikket kun kapasitet til å ta imot manus skrevet av allerede utgitte forfattere. De andre forlagene, Lyst, Forglemmegei og Jubel, utgir manus også av debutanter dersom kvaliteten er god og forfatteren selv bidrar økonomisk til utgivelsen.

Foretrukket format:

  • Word-fil pr e-post
  • Evt. print pr post
  • Linjeavstand: 1,5
  • Bokstavstørrelse: 12 pkt
  • Skrifttype: Times New Roman

Legg gjerne med et kort synopsis som følgebrev eller i e-posten, slik at vi raskt oppfatter hva slags manus det er snakk om. Husk også følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Skriv gjerne kort om deg selv, og hva du eventuelt har utgitt tidligere.

Alle får svar innen åtte uker fra manuset er mottatt. Ikke-antatte manuskripter returneres ikke. Det blir heller vanligvis ikke gitt utdypende forklaring på et eventuelt avslag.

Håndskrevne manuskripter vil ikke bli vurdert.

NB!
Bokutgivelser hos Forlagshuset i Vestfold er - uansett forlag - ikke en lettvint trykkeriløsning ("print-on-demand"). Vi får tilsendt over 400 manus hvert år, og de fleste manusene blir dessverre refusert. Alle manus vi antar er først grundig vurdert av våre konsulenter og redaktører med tanke både på kvalitet og salgspotensial, og dersom manuset blir antatt gjenstår oftest en omfattende jobb med konsulenthjelp, språkvask og korrektur.

Manus sendes til:

E-post:

post@forlagshusetivestfold.no
Oppgi det mest aktuelle imprintforlaget i emnefeltet.

Vanlig post:

Forlagshuset i Vestfold AS
Skreppestadveien 46
3261 Larvik